Traumeskam/påført skam

I mit arbejde med skam er en af de væsentlige faktorer, at man ikke kan skamme sig uden at være lidt enig. Skammen opstår egentlig ikke af andres fordømmelse, men af vores egen fordømmelse af os selv. Hvis mennesker kritiserer mig, vil det kun blive til skam, hvis jeg er helt eller delvist enig i kritikken. Derudover er der et par andre faktorer. Men vores egen fordømmelse er essentiel. Hvis andre kritiserer mig uden, at jeg selv er enig, er det fordømmelse, jeg føler. Det er noget andet end skam. Nogle mennesker er uenige med mine værdier eller handlinger, men så længe jeg kan stå inde for mig selv, vil jeg ikke føle skam.

Der er dog en slags undtagelse. Det kaldes traumeskam eller påført skam.Begrebet traumeskam bruges oftest i forbindelse med overgreb, fysiske eller seksuelle. Når et andet menneske behandler os, som om vi intet var værd, kan det være meget svært at holde fast i sin egen tro på sin værdi. Især hvis det er et menneske, vi stoler på og har tillid til. Derfor vil mennesker, der bliver udsat for overgreb af tillidspersoner, ofte vende skammen indad og komme til at føle sig forkerte. Man kan sige, at skammen havner det forkerte sted. Offeret tager det på sig, fordi gerningsmanden ikke gør det. Hvis overgrebene foregår over en længere periode, vil skammen blive særlig intens. Mange, der har oplevet overgreb, oplever at føle sig beskidte eller uelskelige. På trods af, at de slet ikke har skyld i overgrebet.

Traumeskam kan dog også forekomme ved et enkelt overgreb. Overgrebet kan være i mange former. Det kan både være fysisk, seksuelt eller psykisk. Hvis gerningsmanden er skamløs i situationen, kan skammen igen havne hos offeret.

Skammen kan også komme senere, hvor den opstår i forbindelse med at bebrejde sig selv, at man ikke "bare" kan lægge det bag sig, eller se, at det ikke var ens egen skyld.

Den påførte skam findes også i de mindre ting. Hvis man som barn er blevet afvist, skældt ud eller ignoreret i forbindelse med sine følelser eller aktiviteter, kan den påførte skam blive en grundtone i ens liv. Man forventer, at hvis man "er sig selv", vil man blive afvist af andre. Ofte vil man beskrive det, som at have dårligt selvværd. Den kan også opstå, hvis man ikke kan finde arbejde og bliver afvist gang på gang. Eller bliver mobbet i skolen eller på arbejdspladsen.

Fælles for disse former for skam er "hvis du får det at vide nok gange, begynder du at tro på det". Jeg har beskrevet det mere udførligt i min bog.

Den påførte skam kan være en stor indflydelse i negativ retning i menneskers liv. Og det er virkelig en skam! At mennesker gemmer sig, føler sig uværdige, uelskelige eller værdiløse, på baggrund af, hvad andre har gjort dem. Det kan kræve hjælp at komme ud af denne følelse. Og som psykolog må jeg sige, at det er vildt og fantastisk at se, hvordan livet kan udfolde sig for mennesker, der får gjort op med deres påførte skam.

For husk: Du har værdi -hvad enten du kan føle det eller ej.

144 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle